نمایش «خانه سرگرم کننده» رکورد فروش هفته گذشته «باکس آفیس» را شکست