نگرانی خبرگزاری فارس از احتمال حضور محمدرضا شجریان در ارکستر سمفونیک ملی