بهنام پیشرو و استیل آذین تایید نشدند/ پرسپولیس هم بدون خریدار ماند