لاریجانی: ظاهر بینی و تحجر در ذات سلفی ها و افراطی های دنیای اسلام است