فوری | مزایده باشگاه پرسپولیس باز هم بی نتیجه ماند