صالحی: نمایشگاه کتاب نمایه‌ای از فرهنگ این ملت است / بن کاغذی کلاً منتشر نخواهد شد