فیلم/ اعتراضات علیه تبعیض نژادی در سرزمین های اشغالی فلسطین