مزایده سهام پرسپولیس بدون برنده/ مزایده سرخابی‌ها تکرار می‌شود