ثبت نام لرستانیها برای اعزام به مراسم سالگرد ارتحال امام(ره)