لاریجانی: شهید مطهری،آزادی را عامل رشد جامعه اسلامی می‌دانست