حمایت هما روستا و آکادمی استاد سمندریان از بی‌سرپناهان