فرمانده سپاه امام رضا: رسالت معلمان تبعیت از شهید مطهری است