تا به حال نام دایی از زبان هیچ کدام از مسئولان تیم نشنیدم | جلالی با بودجه 6 میلیاردی شاهکار کرده است