چرا اسهال یا یبوست می‌گیریم؟ منیزیم به چه درد می‌خورد؟