تاریخ مزایده بعدی استقلال اعلام شد/ اقساط پرداخت نشود، استقلال و پرسپولیس را پس می‌گیرند!