مزایده استقلال به 2 هفته دیگر موکول شد/ آبی‌ها همچنان بدون خریدار قانونی!