دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان یکدیگر را به‌خاطر اوضاع بالتیمور سرزنش می‌کنند