بهنام پیشرو و هدایتی از مزایده پرسپولیس کنار گذاشته شدند/ تکرار مزایده استقلال و پرسپولیس در 29 اردیب