آیت الله هاشمی:این حرفهایی که برخی می‌گویند امروز یا فردا امام زمان ظهور می کند، دروغ است/ در سال حسا