پنجمین دوره مسابقه‌ بین‌المللی امنیت سایبری ASIS برگزار می‌شود