رونمایی از جلد اول رساله‌ی عملی آیت الله جوادی آملی/ارائه مفاتیح الاحیات جیبی در نمایشگاه کتاب