تزکیه نفس یکی از مهم‌ترین نیازهای طلاب برای رشد و بالندگی است