بوکسور کردستانی قهرمان رقابت های انتخابی تیم ملی کشور شد