حضور بیش از 4 هزار دانش‌آموز در مراسم معنوی اعتکاف