۶۰ کارگر «فولاد قزوین» پیش از اتمام قرارداد بیکار شدند