به بهانه روز جهانی خنده؛ ۱۰ نکته درباره فواید خندیدن که نمی‌دانستید