تجلیل از اساتید و کارکنان برتر دانشکده فنی و حرفه ای بندرعباس