سیم‌کارت‌های کودک از سوی دو اپراتور تلفن همراه ارائه شد/ نسخه‌ای برای کاهش نگرانی والدین