نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت: بیشتر بودجه سلامت باید صرف بهداشت شود