پرسپولیس و مردی که اهل افراط و تفریط است/ هدایتی و همفکرانش توان اداره پرطرفدارترین تیم آسیا را دارند