رویترز: بیانیه مذاکرات قطر امروز منتشر می‌شود؛ ریاض و غرب غایبان دوحه