ارائه یک هزار و 218 مورد خدمات پزشکی درمانی توسط هلال احمر اردبیل