5 . 1 میلیون دلار صادرات چمدانی از گمرکات گیلان صورت گرفت