کفاشیان: فقط تا طبقه سوم وزارت ورزش مجوز حضور دارم/ خصوصی‌سازی بدون حق پخش نتیجه ندارد