قلعه‌نویی: می‌خواهند بلای ژوزه را سر من بیاورند | ادینیو در لیست ما بود، به خاطر مالیات به استقلال نی