صدور 3300 پلاک ویژه معلولان در سال جاری/نگهداری 12 هزار مجهول‌الهویه در مراکز بهزیستی