رییس‌جمهور: کار قوه قهریه با دستبند و کلت، اجتهاد نیست