مشکلات و دغدغه‌های بخش پژوهش را می‌دانم/ باید طرحی نو دراندازیم