رئیس‌جمهور فرانسه: تضمین ایران برای لغو تحریم‌ها کافی نیست