حضور هزار و 800 شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه بیستم/ غول‌های نفتی در ایران گردهم می‌آیند