نورمحمدی: پرسپولیس را با کجا اشتباه گرفته اید؟!/ هیچ کس در باشگاه نیست جواب تهمت ها را بدهد/ برانکو درب