کسب امتياز مقابل لوکوموتيو،باعث بالا رفتن رتبه ايران مي شود