روستا: حمله هایمان در دیدار با تایپه به امتیاز تبدیل نشد/مقابل ژاپن باید بجنگیم