استان‌های فارس و آذربایجان شرقی رکورد زلزله در کشور را ثبت کردند