لیگ قهرمانان آسیا /چهره هشت تیم دیگر مرحله حذفی بزودی شناخته می شود