گزارش ولیو واک از اوضاع روسیه پس از توافق هسته‌ای ایران؛ روسیه احمق نیست و پیشگیرانه عمل خواهد کرد