نشست «ترور هسته‌ای» در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌شود