روزی حداقل 5 بار آب بخورید/ با خودت مبازره کن/ چربی را از برنامه غذایی‌ات کلا حذف نکن