لاریجانی: جریانات افراطی مصیبتی برای دنیای اسلام هستند