آغاز زمزمه دعای «ام داوود» در مساجد خراسان جنوبی/ ۱۵ رجب؛ عطای خاص خداوند به امت اسلام